Archiwum aktualności

2014-10-17 12:22 #

Lista beneficjentów konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu 2014

Publikujemy listę zwycięskich wniosków IV edycji konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu:

 1. Fundacja Żółty Latawiec.
  Projekt: „Rozdkład jazdy dla autysty”
 2. Fundacja Educkacji i Twórczości.
  Projekt: „Raz, dwa, trzy - teraz my. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży cudzoziemskiej”
 3. Stowarzyszenie wiejskie "Nasze Kobylany".
  Projekt: „Z Coolturą na Ty - aktywizacja kulturalna”
 4. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży z ADHD i specjalnej troski "Alter".
  Projekt: „Razem w sztuce-edukacji-rehabilitacji i terapii"

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!


2014-09-05 12:20 #

Wyniki oceny formalnej wniosków grantowych

W sobotę 30 sierpnia 2014 r. zakończyła się ocena formalna wniosków grantowych nadesłanych na tegoroczny konkurs Funduszu Społecznego Notariatu.

Na ogłoszony w maju konkurs wpłynęło 237 wniosków. 52 organizacje muszą uzupełnić swoje wnioski o brakujące elementy. Na uzupełnienie organizacje mają 7 dni. Dokumenty należy kierować na adres biura Krajowej Rady Notarialnej.

Zestawienie wyników oceny formalnej

Listę beneficjentów konkursu grantowego ogłosimy 17 października 2014 r.

więcej...

2014-07-15 10:12 #

Przedłużenie terminu naboru wniosków

Informujemy, iż termin naboru wniosków został przedłużony do 22 lipca 2014 roku.


2014-05-20 14:20 #

IV edycja Funduszu Społecznego Notariatu - dyżur eksperta ds. oceny formalnej

Informujemy, że dyżury telefoniczne ekspert ds. oceny formalnej odbywają się w następujące dni:

 • Wtorki w godzinach 8:00 - 11:00
 • Piątki w godzinach 13:00 - 15:00

2014-05-18 12:18 #

Konkurs grantowy - IV edycja Funduszu Społecznego Notariatu

Od niedzieli 1 czerwca 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach IV edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu.

Celem konkursu jest po raz kolejny wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które:

 • uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego,
 • działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit).

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 30 000 zł.

Wnioski składać można od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r.

Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 18 listopada 2014 r. Projekty muszą zakończyć się najpóźniej 18 maja 2015 r.

więcej...

2013-10-05 15:14 #

Lista beneficjentów konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu 2013

 1. Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddział w Krakowie.
  Projekt: „Ja też potrafię”
 2. Fundacja „Słonie na balkonie”.
  Projekt: „Prawo do pomocy – terapia zajęciowa dla dzieci z zamkniętego oddziału psychiatrycznego”
 3. NOMADA Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczeństwa wielokulturowego.
  Projekt: „Przyjazne przestrzenie miasta – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci rumuńskich Romów mieszkających we Wrocławiu”
 4. Dom zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Stalowej Woli.
  Projekt: „Odkryj siebie”


2013-08-22 14:13 #

Wyniki oceny formalnej wniosków grantowych

W poniedziałek 19 sierpnia 2013 r. zakończyła się ocena formalna wniosków grantowych nadesłanych na tegoroczny konkurs Funduszu Społecznego Notariatu.

Na ogłoszony w maju konkurs wpłynęło 246 wniosków. 57 organizacji musi uzupełnić swoje wnioski o brakujące elementy.

Na uzupełnienie organizacje mają 7 dni. Dokumenty należy kierować na adres biura Krajowej Rady Notarialnej.

Zestawienie wyników oceny formalnej

Listę beneficjentów konkursu grantowego ogłosimy 5 października 2013 r.

więcej...

2013-04-20 13:11 #

Rusza III edycja konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu

Od środy 15 maja 2013 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach III edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które:

 • uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego,
 • działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit).

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 30 000 zł. Wnioski składać można od 15 maja do 5 lipca 2013r. Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 7 listopada 2013 r. Projekty muszą zakończyć się najpóźniej 30 kwietnia 2014r.

UWAGA: Termin nadsyłania wniosków aplikacyjnych uległ przedłużeniu. Wnioski można nadsyłać do dnia 12 lipca 2013 roku na wskazany w regulaminie adres.

więcej...

2012-10-22 08:52 #

KRN - przyjęcie sprawozdań końcowych

Krajowa Rada Notarialna zadecydowała o przyjęciu sprawozdań końcowych wszystkich pięciu projektów finansowanych przez FSN.


2012-07-02 11:07 #

Lista beneficjentów konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu 2012

1) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych „Lider”

„Rozwojowy Zawrót Głowy”

Celem projektu jest walka i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Projekt obejmuje młodzież w wieku gimnazjalnym pochodzącą z terenów wiejskich. Priorytetem jest aktywizacja młodych ludzi oraz stworzenie im warunków do pracy nad samorozwojem i rozbudzaniem talentów.

2) Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit”

„Zagroda Edukacyjna na Kociewiu”

Projekt ukierunkowany jest na zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych poprzez aktywizację ich rozwoju intelektualnego. Odbywać się to będzie poprzez zajęcia edukacyjne.

3) Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny świat”

„Poznaję świat, a świat poznaje mnie”

Celem projektu jest nauczenie dzieci sposobów komunikacji oraz zachowania adekwatnego do różnych, naturalnych sytuacji społecznych, z wykorzystaniem umiejętności ukształtowanych w procesie terapii.

4) Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech”

„Czasem wystarczy tylko dobrze wykorzystać szansę!”

Adresatami projektu są podopieczni Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu w wieku od 0-32 lat, z różnymi schorzeniami, m.in. opóźnieniem psychoruchowym, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, uszkodzeniami neurologicznymi, chorobami sprzężonymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa.

5) Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie

„Twórcy i Odkrywcy”

Celem głownym projektu jest rozwój pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży z obszaru wykluczenia społecznego. Będą oni mogli skorzystać m.in. z warsztatów makramy, modelarstwa, ceramiki i tworzenia biżuterii.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

więcej...

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.