Projekty zrealizowane w III edycji

Zwycięskie projekty realizowane były między październikiem a marcem 2013/2014 r.

2014-04-10 09:34 #

Projekt „Ja też potrafię" - Krajowe Towarszystwo Autyzmu w Krakowie

Projekt wielopłaszczyznowy, skierowany nie tylko do osób z autyzmem, lecz także do ich rodzin oraz środowiska szkolnego: kolegów, koleżanek ze szkoły, nauczycieli. Przeprowadzone zostały, między innymi, warsztaty dla osób z autyzmem, których celem było zdobycie umiejętności filcowania. Po ich zakończenie podopieczni mogli wystąpić w niezwykłej dla nich roli - instruktorów.


2014-04-10 09:34 #

Projekt "Odkryj siebie" - Dom Zakonny Św. Michała Archanioła w Stalowej Woli

W projekcie „Odkryj siebie” wzięło udział 24 uczestników w wieku od 14 do 24 lat. Celem zrealizowanych działań było przede wszystkim zwalczanie wykluczenia społecznego młodzieży poprzez stworzenie im możliwości rozwoju, rozbudzanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności w obszarze wybranej aktywności fizycznej.


2014-04-10 09:33 #

Projekt "Prawo do pomocy" - Fundacja Słonie na balkonie

Projekt „Prawo do pomocy” powstał z myślą o najmłodszych pacjentach oddziałów psychiatrycznych i był odpowiedzią na potrzeby tej grupy, zdefiniowane w czasie ponad dwuletniej działalności Fundacji. Celem projektu było wsparcie procesu terapii dzieci przebywających na oddziale zamkniętym poprzez rozwijanie w nich umiejętności społecznych, które pozwolą im prawidłowo funkcjonować w swoich środowiskach po zakończeniu hospitalizacji.


2014-04-10 09:33 #

Projekt "Przyjazane przestrzenie miasta" - Stowarzyszenie NOMADA

Celem projektu było przeciwdziałanie patologii żebractwa oraz wykluczeniu społecznemu dzieci rumuńskich Romów poprzez naukę języka polskiego, poszerzenie wiedzy ogólnej i wspieranie integracji ze społeczeństwem polskim.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.03 s.